اسامی پروژه های مسکن ملی پرند

قیمت فروش امتیاز مسکن ملی پرند

عوامل متعددی بر قیمت گذاری امتیاز مسکن ملی پرند وجود دارد که در توضیحات زیر به آن ها اشاره می کنیم.

۱. تاریخ ثبت نام

۲. ثبت مدارک فیزیکی و اقرار نامه دفترخانه ای به شرکت اقدام ملی مسکن

۳. واریزی ها و تخصیص پروژه

۴. پیشرفت پروژه

۵. نام پروژه و پیمانکار

۶. موقعیت مکانی امتیاز

۷. متراژ

۸. طبقات

۹. امکانات داخلی

۱۰. متریال ساخت


خرید و فروش امتیاز مسکن ملی پرند|09398370112


استعلام سامانه جهت قیمت گذاری دقیق می باشد :

این بروزرسانی در ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ انجام شده جهت استعلام دقیق تر با ما تماس بگیرید :

به مراحل زیر دقت کنید :

۱.ثبت نهایی درخواست

۲.افتتاح حساب شده 

۳.تخصیص پروژه

۴:تحویل شده کلید تحویل

۱.در حال حاضر قیمت امتیاز ثبت نهایی درخواست حدود 120 الی 130 میلیون می باشد.اما مجدد قیمت نهایی به شناسه،پیمانکار و موقعیت مکانی امتیاز هم بستگی دارد. 

۲.قیمت امتیاز افتتاح حساب شده در حال حاضر 200 الی 230 میلیون می باشد اما مجدد به عواملی مانند جانمایی شده و جانمایی نشده بستگی دارد.

۳.قیمت امتیاز تخصیص پروژه شده در پرند به عوامل متعددی بستگی دارد : 

+موقعیت مکانی(کدام فاز باشد)

+اسم پروژه 

+پیمانکار

+تعداد طبقه 

+تعداد واحد

+متراژ

+پیشرفت پروژه

۴.قیمت امتیاز تحویل شده به عوامل زیادی بستگی دارد :

+نام پروژه

+تعداد طبقات

+تعداد واحد

+جهت واحد

+امکانات داخلی

+وام تعلق گرفته و پرداختی ها

+موقعیت مکانی و جغرافیایی

اسامی پروژه های مسکن ملی شهر پرند

پروژه های مسکن ملی پرند در فاز های صفر ، سه ، شش و هفت پرند درحال ساخت می باشد که اسامی پروژه ها به ترتیب زیر می باشد :

اسامی مسکن ملی پرند فاز ۰

پروژه پارس سرزمین ماهان فاز صفر

پروژه پارس سرزمین ماهان(کنسرسیوم) صفر

آدرس:جنب پارک شهدای هسته ای فاز صفر پرند

پروژه مسکن ملی ایثارگران (بنیادشهید۱۰۰۰واحدی)فاز صفر

پروژه ۱۴۵ هکتاری فاز صفر پرند

پروژه هنرمندان فاز صفر پرند

آدرس:فاز ۰ بلوار امام خمینی(بلوار چهارباغ)

اسامی مسکن ملی پرند فاز ۳

پروژه امام حسن فاز ۳ جنوبی (شرکت بناسازان سیاح)

پروژه قرارگاه امام حسن مجتبی فاز ۳

آدرس:پرند فاز ۳ جنوبی بلوار حافظ

(جنب پروژه کارکنان  عمران)

اسامی مسکن ملی پرند فاز ۶

پروژه مسکن ملی قلعه لرستان فاز ۶

 پروژه مسکن ملی مجتمع مسکونی۴۰۰ واحدی اقدام ملی هگمتانه فاز ۶ 

پروژه مسکن ملی مجتمع مسکونی فرهنگیان۵۰۰ واحدی(توسعه گران عمران) فاز ۶

پروژه مسکن ملی مجتمع مسکونی ثمین۱۹۲ واحدی

(پویان بتن سامان) فاز ۶ 

مجتمع مسکونی هگمتانه مسکن ملی  

(آرتا معمار غرب۹۶ واحدی)

پروژه مجتمع مسکونی سینا مسکن ملی۲۵۲واحدی

(پردال سازه) فاز ۶

پروژه مسکن ملی مجتمع مسکونی رهام۲۵۲ واحدی

(چینه ایلیا) فاز ۶

مجتمع مسکونی رهام(پولاد پادیر۵۰۴واحد) فاز ۶

مجتمع مسکونی ماهان البرز فاز ۶

(اسکان سازان پردیس ۲۰۸ واحدی) فاز ۶

پروژه مسکن ملی مجتمع مسکونی مهتاب(کیا دژ) فاز ۶

پروژه مسکن ملی۴۸۰ واحدی کلبه سازان فاز ۶

پروژه مسکن ملی مجتمع مسکونی آرتا مسکن ملی

(ماهان البرز) فاز ۶

پروژه مسکن ملی نیک پی سرای ایرانیان ۲۵۴ واحدی فاز ۶

پروژه مسکن ملی صنعت برتر زنجان ۶۴ واحدی فاز ۶

اسامی مسکن ملی پرند فاز ۷

پروژه مسکن ملی پارس تابلو۸۴۷ واحدی فاز ۷

پروژه مسکن ملی ایلیا سازه پارت فاز ۷

پروژه مسکن ملی فحن دژ فاز ۷

پروژه مسکن ملی نپاسازه زون ۹ و زون ۱۳(۸۰۴واحدی) فاز ۷

پروژه مسکن ملی پولاد پادیر گام دوم فاز ۷

پروژه مسکن ملی مخروط سازه غرب فاز ۷

پروژه مسکن ملی زرین ستون شمال غرب فاز ۷

پروژه مسکن ملی پردال سازه(زون ۲۹ گام دوم) فاز ۷

پروژه مسکن ملی آرتا معمار غرب فاز ۷

پروژه مسکن ملی سماسد فاز ۷

پروژه مسکن ملی نیک پی سرای ایرانیان فاز ۷

پروژه مسکن ملی رهدشت پیام فاز ۷

پروژه مسکن ملی آدیش عمران فاز ۷

پروژه مسکن ملی بتن پرور(۲۵۰واحدی) فاز ۷

پروژه مسکن ملی نوپاسازه فاز ۷

پروژه مسکن ملی  ۴۴۵هکتاری زون ۳۳ گام دوم فاز ۷

پروژه مسکن ملی ۴۴۵ هکتاری زون ۵۱ گام دوم فاز ۷

پروژه مسکن ملی ابنیه پی داتیس فاز ۷

پروژه مسکن ملی  فهندژ زون ۹ زون ۱۰ زون ۱۱ زون۱۲ فاز ۷

پروژه مسکن ملی ۴۴۵ هکتاری زون ۲۲ گام دوم فاز ۷

پروژه مسکن ملی پی ریزان صدرا فاز ۷

پروژه مسکن ملی وثوق ساخت فاز ۷

پروژه مسکن ملی اسکان سازان پردیس فاز ۷

پروژه مسکن ملی راه آفرین مینو فاز ۷

 مسکن ملی کلبه سازان سفیر پرند فاز ۷

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید :

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی پرند| 09024929213