مسکن مهر پرند فاز 5


خرید و فروش مسکن مهر پرند

/news-29

              09398370112  | 09024929213                             خرید و فروش آپارتمان مسکن مهر در شهر پرند به عنوان یک شهرستان تازه تاسیس ضمن حل مشکل مسکن می تواند یک سرمایه گذاری بلند مدت برای حفظ ارزش پول باشد.


پروژه های مسکن مهر پرند

/news-10

معرفی پروژه های مسکن مهر شهر پرند در فاز های سه ، چهار ، پنج و شش….