پروژه های مسکن مهر پرند 364 بازدید

پروژه های مسکن مهر پرند

جهت اطلاعات بیشتر باما تماس بگیرید :

09024929213 | 09398370112

معرفی تمام پروژه های مسکن مهر پرند :

1_پروژه بستاب بنا

پروژه بستاب بنا، یک پروژه مسکونی در شمال پرند می باشد که در فاز شش پرند قرار دارد. این پروژه دارای دو نوع واحد مسکونی، ۶۵ متری با یک خواب و ۸۰ متری با دو خواب می باشد و ساختار بتنی دارد.

2_پروژه توسار فاز 6 :

پروژه توسار فاز شش پرند دارای پنج طبقه می باشد که در هر طبقه ۴ واحد قرار دارد این پروژه دارای متراژ ۸۴ متری می باشد که دارای دو اتاق خواب می باشد و آسانسور نیز دارد و بدون پارکینگ مسقف است.

3_پروژه صنعت برتر زنجان پرند :

این پروژه شامل پنج طبقه با ۴ واحد در هر طبقه است. دو متراژ ۸۶ متری با دو اتاق خواب و دو تراس بزرگ و دل‌باز و همچنین یک متراژ ۱۱۰ متری با سه اتاق خواب و دو تراس بسیار بزرگ از ویژگی‌های مثبت این پروژه هستند. نقشه‌ی بسیار خوب این پروژه نیز یکی از ویژگی‌های مثبت آن است. پروژه صنعت برتر زنجان به صورت تحویلی و غیرتحویلی قابل دسترسی است و به زودی آماده تحویل به مالکین خود می‌باشد. 

مسکن مهر فاز 3 پرند

بهسازه

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

پارت سازه قشم

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

پایا سازه پاسارگاد

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

سرعت-خانه-ساز

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

سی-بن-سازه-مهر

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

هساکو

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

تک ایستای جنوب

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

صبا آرمه بتن

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

اپتوک صنعت

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

تیوا

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

یگان سازه

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

امسا

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

تامین ایستا جنوب

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

بنیان عمران پارس

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

ایستاتیس پارس فراز

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

نسیم شمال

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

اژاند پی

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

زیباسازان ممسنی

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

بامشهر هفتم

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

امتدتد مسیر لمزان

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

ترا سازه تبریز

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

به روز سازان دورمان

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

تک ایستا جنوب

سازنده: اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس : فاز 3 مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

فکه لاله

 سازنده: تعاونی مسکن مهر بنیاد جانبازان

آدرس : فاز 3 شمالی

کیسون/عمران پارس

سازنده: تعاونی مسکن مهر بنیاد جانبازان
آدرس : فاز 3 شمالی

انبوه سازان ناصرین

سازنده: انبوه سازان ناصرین

آدرس : فاز 3 شمالی

هواپیمایی

سازنده:تعاونی مسکن مهر هواپیمایی

آدرس : فاز 3 شمالی

سبزاندیش/بتن ریز مراغه

سازنده:بنیاد تعاون ناجا

آدرس : فاز 3 شمالی

متخصصان مهاجر ایرانی

سازنده:تعاونی مسکن مهر متخصصان مهاحر ایرانی

آدرس : فاز 3 شمالی

اسکان سازان پردیس

سازنده:تعاونی مسکن مهر تعاونی پیام نور

آدرس : فاز 3 شمالی

ریاست جمهوری

سازنده:تعاونی مسکن مهر ریاست جمهوری

آدرس : فاز 3 شمالی

ابصار

سازنده:تعاونی مسکن مهر آموزش پرورش

آدرس : فاز 3 شمالی

تعاونی مسکن ارتش

سازنده:پرسنل نیرو هوایی

آدرس : فاز 3 شمالی

سرمایه گذاری و مدیریت ساخت تاژ

آدرس : فاز 3 شمالی

سامان گذار

سازنده:تعاونی مسکن کارکنان غدیر خم

آدرس : فاز 3 شمالی

مسکن مهر فاز 4 پرند

سامان گذر

سازنده:تعاونی مسکن کارکنان صندوق تعاون کشور

آدرس:فاز۴شمالی

منصف اندیشان

سازنده:تعاونی مسکن کارگران سدید ریخته گر

آدرس:فاز۴شمالی

منصف اندیشان

سازنده:تعاونی مسکن کارگران لوله و پزوفیل سدید

آدرس:فاز۴شمالی

ظفرآرمه

سازنده:تعاونی مسکن مهر گسترش چراغ دانش

آدرس:فاز۴شمالی

ظفرآرمه1

سازنده:تعاونی مسکن مهر ۶منطقه ۴ القدیر

آدرس:فاز۴شمالی

ظفرآرمه۲

سازنده:تعاونی مسکن مهر ۷منطقه۱۴

آدرس:فاز۴شمالی

ظفرآرمه۳

سازنده:تعاونی مسکن مهر کارکنان مشاهیر

آدرس:فاز۴شمالی

ظفرآرمه۴

سازنده:تعاونی مسکن مهر بازنشستگان سازمان بازنشستگی

آدرس:فاز۴شمالی

ظفرآرمه۵

سازنده:تعاونی مسکن مهرآبادگران میلاد

آدرس:فاز۴شمالی

سازه گران فردا

سازنده:تعاونی مسکن کارکنان بیمارستان ساسان

آدرس:فاز۴شمالی

سازه گران فردا ۱

سازنده:تعاونی مسکن کارکنان هواشناسی

آدرس:فاز۴شمالی

سازه گران فردا ۲

سازنده:تعاونی مسکن کارکنان لامیران

آدرس:فاز۴شمالی

توان آزما

سازنده:تعاونی مسکن کارکنان بنیاد رودکی

آدرس:فاز۴شمالی

پارسوماش

سازنده:تعاونی مسکن کارکنان پارسوماش

آدرس:فاز۴شمالی

میثم نهاجا

سازنده:تعاونی مسکن کارکنان پلاستوفوم  

آدرس:فاز۴شمالی

میثم نهاجا ۱

سازنده:تعاونی مسکن کارکنان نهاجا

آدرس:فاز۴شمالی

زنبه

سازنده:تعاونی مسکن کارکنان وزارت صنایع ومعادن

آدرس:فاز۴شمالی

احجام

سازنده:شرکت عمران پزند

آدرس:فاز۴شمالی

وثوق ساخت

سازنده:شهرداری باغستان

آدرس:فاز۴شمالی

آذرگستر میانه

سازنده:اداره مل تعاون استان تهران پرستل شیلات

آدرس:فاز۴شمالی

ساروج دالاهو

سازنده:تعاونی مسکن مهر تاکسی بیسیم بانوان

آدرس:فاز۴شمالی

چم تهران

سازنده:شرکت عمران پرند

آدرس:فاز۴شمالی

تعاونی مسکن کارکنان کرایه اتومبیل اسلامشهر

آدرس:فاز۴شمالی

پاه

سازنده:تعاونی مسکن مهر کارکنان پاه

آدرس:فاز۴شمالی

اجرا گستر آریا

سازنده:تعاونی مسکن کارکنان امور مالیاتی

آدرس:فاز۴شمالی

ایتوک

سازنده:تعاونی مسکن کارکنان ایتوک ایران تعاونی مسکن معاونت غذاو دارو

آدرس:فاز۴شمالی

تعاونی مسکن کارکنان شیشه و گاز شوگا

آدرس:فاز۴شمالی

میهن آرا

سازنده:تعاونی مسکن مهر۱۲ شهر ری

آدرس:فاز۴شمالی

تعاونی مسکن موسسات مطالعاتی  و تحقیقاتی فرهنگی

آدرس:فاز۴شمالی

نگین جنوب

سازنده:تعاونی مسکن کارکنان سیمان تهران

آدرس:فاز۴شمالی

سازه گران (فردا)

سازنده:تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش منطقه۱۵

آدرس:فاز۴شمالی

تیرک بنا الوند

سازنده:تعاونی مسکن گروه صنعتی اکباتان

آدرس:فاز۴شمالی

تعاونی شاهد

سازنده:تعاونی مسکن کارکنان شاهد

آدرس:فاز۴شمالی

تعاونی رجایی

سازنده:تعاونی مسکن کارکنان شهید رجایی

آدرس:فاز۴شمالی

امتداد ایده برتر

سازنده:شرکت عمران پرند

آدرس:فاز۴شمالی

اینن طرح ایستا

سازنده:تعاونی مسکن مهر اکتشافات

آدرس: فاز۴شمالی

تعاونی مسکن مهر تربیت بدنی

آدرس: فاز۴شمالی

حقیقت برتر

سازنده:تعاونی مسکن مهر۶منطقه۴القدیر

آدرس:فاز۴شمالی

سیترک بنا الوند

سازنده:تعاونی مسکن مهربانک ملی و مطالعه تحقیقات جنگ

آدرس:فاز۴شمالی

اورین سازه مهر

سازنده:تعاونی مسکن مهر ابصار

آدرس:فاز۴شمالی

سازه گستر ثانی

سازنده:تعاونی مسکن مهر آبسال/توزیع برق/لولیکو

آدرس:فاز۴شمالی

ظفرآرمه*

سازنده:تعاونی مسکن مهر۷منطقه۵

آدرس:فاز۴شمالی

ظفرآرمه

سازنده:تعاونی مسکن مهر صنایع آموزشی

آدرس:فاز۴شمالی

ظفر(آرمه)

سازنده:تعاونی مسکن مهر کارکنان حمل ونقل جام جم صدا وسیما

آدرس:فاز۴شمالی

ظفرآرمه

سازنده:تعاونی مسکن مهر پست برق منطقه۱۹شمیرانات

آدرس:فاز۴شمالی

صابرین

سازنده:تعاونی مسکن مهرقرارگاه سازندکی آجا

آدرس:فاز۴شمالی

عمران سازه پرن

سازنده:تعاونی مسکن آموزشگاه های پیرایش خواهران

آدرس:فاز۴شمالی

برهان

سازنده:تعاونی مسکن مهر برهان

آدرس:فاز۴شمالی

تعاونی مسکن مهر۶منطقه۸

آدرس:فاز۴شمالی

سازندگان حقیقت برتر

سازنده:تعاونی مسکن مهر ایران خودرو دیزل

آدرس:فاز۴شمالی

تعاونی پدافند برتر

سازنده:تعاونی مسکن مهر پدافند هوایی

آدرس:فاز۴شمالی

امتدا دایده برتر

سازنده:شرکت عمران پرند

آدرس:فاز۴شمالی

ابنیه گستر عالی ساز

سازنده:ذوب فلزات/زمرد یاران/لاستیک البرز/سازمان بودجه و برنامه/نیروگاه کلان

آدرس:فاز۴شمالی

پونک این پارس

سازنده:تعاونی مسکن مهر۱منطقه۲۱کارکنان ارابه گشت

آدرس:فاز۴شمالی

مسکن مهر فاز 5 پرند

تک ایستا جنوب

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس: فاز۵ مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

 سبک سازه پرند

آدرس: فاز۵ مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

پارس

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس:فاز۵مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

تراسازه تبریز

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس:فاز۵مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

بامشهر هفتم

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس: فاز ۵ مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

امسا

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس: فاز۵مپسا (مجری طرح صنعتی سازی)

پولادپی سنگسر

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس: فاز۵ مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

سرعت خانه ساز

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس: فاز۵ مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

سی بن سازه مهر

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس:فاز۵مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

آتیه سازان جعفریه

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس: فاز ۵ مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

صنعت پویان کاوشگر

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس: فاز۵ مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

پایا سازه پاسارگاد

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس: فاز۵مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

بهسازه

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس: فاز۵مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

نسیم شمال

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس:فاز۵مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

هساکو

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس:فاز۵مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

ماد مارال

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس:فاز۵مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

آباد فلزپارس

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس:فاز۵مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

تیرناوه

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس:فاز۵مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

جهش سازه

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس: فاز۵ مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

بنابرج ظفر

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس: فاز ۵ مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

کیتوان آرمه

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس: فاز۵مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

حصین پناه ساز

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس:فاز۵مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

پن دژ کاو

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس:فاز۵مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

کران کاو

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس: فاز۵مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

تیتس پویاسازه

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس:فاز۵مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

ماب سازه

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس: فاز۵مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

سبک سازان سریع

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس: فاز۵مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

تگن سازه

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس: فاز۵مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

تیوا

سازنده:اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تهران

آدرس: فاز۵مپسا(مجری طرح صنعتی سازی)

کوزه واسکی حصار

سازنده:اتحادیه مسکن مهر وزارت دفاع

آدرس: فاز۵جنوبی

سازندگان صنعتی برتر

سازنده:تعاونی مسکن مهر توریستی اتومبیل

آدرس: فاز۵جنوبی

گسترش سامان

سازنده:تعاونی مسکن مهر بهزیستی رباط کریم

آدرس: فاز۵جنوبی

تیرک بنا الوند

سازنده:تعاونی مسکن مهر۸ منطقه ۶

آدرس: فاز۵جنوبی

سنگسر

سازنده:شرکت عمران پرند

آدرس: فاز۵جنوبی

سازانه بتن

سازنده:شرکت عمران پرند

آدرس: فاز۵جنوبی

زیر ساخت بنا

سازنده:تعاونی مسکن مهر امید دژبان/پزشک قانونی

آدرس:فاز۵جنوبی

فراز نمای کندلس

سازنده:تعاونی مسکن مهر انجمن اسلامی دانش آموزی

آدرس: فاز۵جنوبی

کیان ویلا

سازنده:تعاونی مسکن مهر لشکر ۲۳ تکاور

آدرس: فاز۵جنوبی

کوری مریم

سازنده:تعاونی مسکن مهر توپخانه ۲۳ تکاور

آدرس: فاز۵جنوبی

فراخوان صنعت تهران

سازنده: ایثارگشت میلاد سیما چوب ۲۹

آدرس:فاز۵جنوبی

آریا کوثر

سازنده:تعاونی مسکن مهر شرکت پخش فرآورده های نفتی

آدرس:فاز۵جنوبی

آفندک

سازنده:تعاونی مسکن مهر صنعت نقاشان ساختمانی

آدرس:فاز۵جنوبی

آپک

سازنده:تعاونی مسکن مهر ورزشگاه شهید شیرودی

آدرس:فاز۵جنوبی

سبز لیو

سازنده:تعاونی مسکن مهر۳منطقه ۵

آدرس:فاز۵جنوبی

کنترل قدرت

سازنده:تعاونی مسکن مهر ۳ منطقه ۱۳

آدرس:فاز۵جنوبی

شرکت تونل راه

سازنده:شرکت عمران پرند

آدرس:فاز۵جنوبی

عمران سازه پرند

سازنده:تعاونی مسکن مهر همگام و قالبهای پیشرفته

آدرس:فاز۵جنوبی

البرز عمران کرج

سازنده:تعاونی مسکن مهر /دوران خصوصی سازی / تعاونی مرکزی

آدرس:فاز۵جنوبی

کوزان طباطبایی

سازنده:تعاونی مسکن مهر ناشنوایان کرج

آدرس:فاز۵جنوبی

انبوه بنای ایرانیان

سازنده:تعاونی مسکن مهر۳ منطقه۱

آدرس:فاز۵جنوبی

امیتیس سازه هستی

سازنده:تعاونی مسکن مهر میراث فرهنگی

آدرس:فاز۵جنوبی

تعاونی مسکن مهر اقامه نماز جمعه

آدرس:فاز۵جنوبی

رنج گنج

سازنده:تعاونی مسکن مهر کمیته امداد

آدرس:فاز۵جنوبی

آراکوپات

سازنده:تعاونی مسکن مهر آموزش و پرورش منطقه۲

آدرس:فاز۵جنوبی

مسکن تماس

سازنده:تعاونی مسکن مهر مسکن تماس

آدرس:فاز۵جنوبی

سبز لیو

سازنده؛تعاونی مسکن مهر۳منطقه۱۵

آدرس:فاز۵جنوبی

مسکن مهر فاز 6 پرند

هسا

سازنده: اتحادیه فرهنگیان 

آدرس: فاز ۶

جهان دیده
سازنده : تعاونی مسکن مهر ۶منطقه ۱۶
آدرس :فاز ۶

اساس گستر شرق
سازنده :مهر ۱ منطقه ۲/اعتماد نهاجا دادگستری و دادگاه انقلاب اسلامی

آدرس :فاز ۶

وایون
سازنده :تعاونی مسکن مهر ۶ منطقه ۱۶

آدرس :فاز ۶

پارس سازه نوید
آدرس:فاز ۶

کیان صنعت سیال

سازنده :مهر ۴ منطقه ۱۶/ پخش رازی /دادگاه عمومی بخش ملارد

آدرس:فاز ۶

 آباد گران ری نو

سازنده : تعاونی مسکن مهر / مهر ۵ منطقه ۱۶ /مهر ۶ منطقه ۱۶

آدرس : فاز ۶

 مهاب مکانیک

سازنده :دوایر ساصد / بازرگانی پتروشیمی ملارد /میثاق نور هدایت /مهر ۶ منطقه ۱۶

آدرس : فاز ۶

نو آوران اسکان

مهر ۵ منطقه ۱۴/ حریم عبدالعظیم / سازمان قضایی نیروهای مسلح

آدرس: فاز ۶

بهسازان جوان پایتخت

سازنده : مهر ۶ منطقه ۱۷ /آب و فاضلاب روستایی

آدرس : فاز ۶

گویندگان فیلم

سازنده : گویندگان فیلم

آدرس : فاز ۶

آرسکاپی

سازنده :تعاونی مسکن مهر ۱ منطقه ۵
آدرس :فاز ۶

پردیس سازان نوین

سازنده:تعاونی مسکن مهر ۱منطقه ۵/۶ منطقه ۱۴

آدرس:فاز ۶

یادمان بنا

سازنده:تعاونی مسکن مهر منطقه۲۲/دارویی تامین/مهر۲منطقه۱۶اراپوشش/شرکت کبودان زرین

آدرس:فاز ۶

کیسون

سازنده:تعاونی مسکن مهر اتحادیه فرهنگیان

آدرس:فاز ۶

الوند ساز شهر

سازنده:تعاونی مسکن مهر ارابه گشت سبز

آدرس:فاز ۶

پولاد پادیر

سازنده:علوم پزشکی آجا مهر ۲۳

آدرس:فاز ۶

بستاب بنا

سازنده:تعاونی مسکن مهر ۳منطقه ۷و۳ منطقه۱۲

آدرس:فاز ۶

آبادگران معدن

سازنده:تعاونی مسکن مهر۳منطقه۱۲

آدرس:فاز ۶

ابنیه پی داتیس

سازنده:ارابه گشت سبز/روغن لاستیک ری/سازمان حمل ونقل پایانه های کشور

آدرس:فاز ۶

میلاد کاوش مهر

سازنده:تعاونی مسکن مهر ارابه گشت سبز

آدرس:فاز ۶

آرتا معمار

سازنده:تعاونی مسکن مهر۶منطقه۱۴

آدرس:فاز ۶

صفا نیلگون

سازنده:تعاونی مسکن مهر۱ منطقه ۵

آدرس:فاز ۶

بهمن هامون

سازنده:تعاونی مسکن مهر۶منطقه۱۴

آدرس:فاز ۶

عمران دارآباد

سازنده:تعاونی مسکن مهر عمران دارآباد

آدرس:فاز ۶

عمران گستران پایدار

سازنده:شرکت دی/مهر۱منطقه۷/کارکنان شرکت حمل سیمان تکاور نزاجا

آدرس:فاز ۶

اسکان سازان پردیس

سازنده:پایگاه هوانیروز رنگ سازی ایران انجمن فوریت های پزشکی ایران

آدرس:فاز ۶

پل بیستون

سازنده:مهر۳منطقه۷/مهر۱منطقه۱۳/سازمان میراث فرهنگی/داروسازی تهران شیمی/کارکنان ونک پارک

آدرس:فاز ۶

آبادگران بهدشت

سازنده:تعاونی مسکن مهر۱منطقه۱۳نگار نصر

آدرس:فاز ۶

ابنیه راه هیرسا

سازنده:کارکنان شهرداری ملارد/صنایع و معادن استان تهران

آدرس:فاز ۶

تعاونی مسکن مهر۷شهریار

آدرس:فاز ۶

آورین پادیر

سازنده:دادسرای نظامی کرج فرماندهی یگان پشتیبانی نزاجا

آدرس:فاز ۶

تعاونی ابصار

سازنده:تعاونی مسکن مهر ابصار

آدرس:فاز ۶

اینتای

سازنده:مهر۱منطقه۱۸/مهر۲منطقه۱۲/مهر۲منطقه۱۲/مهر۵منطقه۸/مهر۴منطقه۳/کارکنان شرکت گلستان/مهر۵منطقه۱۱/مهر۴منطقه۳/مرکزآموزش۰۶/کارکنان گل اندیش

آدرس:فاز ۶

هسا2

سازنده:مهر۱۴شهر ری/بیمارستان شهدای هفتم تیر/مهندسان مشاور اوج پژوهش صنعت۲۳نزاجا/پدافندهوایی۹۹

آدرس:فاز ۶

هسا

سازنده:مهر۱۴شهر ری/بیمارستان شهدای هفتم تیر/مهندسان مشاور اوج پژوهش صنعت۲۳نزاجا/پدافندهوایی۹۹

آدرس:فاز ۶

توسار

سازنده:مهر۸منطقه۱۳/مهر۳منطقه۴/مرکز بهداشت شماره غرب تهران

آدرس:فاز ۶

خاک ریش

سازنده:تعاونی مسکن مهر۷منطقه۱۶

آدرس:فاز ۶

آبادگران نو اندیش

سازنده:تعاونی مسکن مهر۱منطقه۱۹/مهر۱منطقه۱۴

آدرس:فاز ۶

آرش آرمه

سازنده:بهداری نیروی زمینی سپاه/مهر۵منطقه۱۸/کباب و حلیم پزندگان غذا

آدرس:فاز ۶

درنا آوند

سازنده:ایمن گشت طلایه/کارکنان وزارت علوم/خدمات بازرگانی دانشگاه مالک اشتر/مهر۱منطقه۱۵/ابوذر پرسنل هوانیروزتهران/بهداری نیروی زمینی سپاه

آدرس:فاز ۶

فرا صنعت

سازنده:تعاونی مسکن مهر۱منطقه۱۹/مهر۱منطقه۱۴

آدرس:فاز ۶

چینه ایلیا

سازنده:کارکنان تاکسی کرایه تهران

آدرس:فاز ۶

مرتبه سازان نواندیش

سازنده:موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله /کارکنان نصرآسمان/مرکز تعمیرات رادارهای دور برد

آدرس:فاز ۶

سایبر بین الملل

سازنده:مشاوران برگزیده نرم افزار مبنا/تعاونی مسکن مهر شرکت متانیر/مهر۵منطقه۴/مهر۲منطقه۷

آدرس:فاز ۶

بند

سازنده:تعاونی مسکن مهر ۴منطقه۵

آدرس:فاز ۶

عمران و سازنده کرمانشاه

سازنده:مهر۵منطقه۹/شرکت ملی ساختمان/کارکنان جهاد دانشگاهی/کارکنان پر کیش/ستاد نیرو مسلح/مهر۱۴منطقه۱۷

آدرس:فاز ۶

سبزلیو

سازنده:تعاونی مسکن مهر۶منطقه۴/فناوری اطلاعات نزاجا

آدرس:فاز ۶

سریک

سازنده:مسافربری شماره۱/مهر۲منطقه۹/بدر گروه مخابرات ستاد مشترک ارتش

آدرس:فاز ۶

الیای کویر

سازنده:تعاونی مسکن مهر کارکنان صدا و سیما

آدرس:فاز ۶

تک ایستا

سازنده:تعاونی مسکن مهر۷منطقه۳

آدرس:فاز ۶

تعاونی مهر۲منطقه۵

سازنده:تعاونی مسکن مهر۲منطقه۵

آدرس:فاز ۶

فرابتن

آدرس:فاز ۶

کوزو واسکی حصار

سازنده:اتحادیه مسکن مهر وزارت دفاع

آدرس:فاز ۶
امتیاز دهی به مقاله

دیدگاه‌های بازدیدکنندگان

اکبری

سلام ممنون از اطلاعات جامع سایتتون

173 روز پیش ارسال پاسخ
مدیر سایت

درود🥀
سپاس از لطف بیکران شما🙏🏻

160 روز پیش ارسال پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...