مسکن مهر پرند


مسکن مهر پرند فاز ۶ پروژه کرمانشاهان

/agahi-155

               09024929213 | 09398370112


مسکن مهر پرند فاز 4 پروژه توسار

/agahi-153

             09024929213 | 09398370112


مسکن مهر پرند فاز ۶ پروژه فرابتن

/agahi-152

                 09024929213 | 09398370112


مسکن مهر پرند فاز ۶ پروژه کیسون زون ۸

/agahi-151

                  09024929213 | 09398370112


مسکن مهر پرند فاز ۶ پروژه کیسون زون ۶

/agahi-150

                 09024929213 | 09398370112


مسکن مهر پرند فاز ۶ پروژه یادمان بنا

/agahi-147

                 09024929213 | 09398370112


مسکن مهر پرند فاز ۶ پروژه نواندیش پارسیان

/agahi-143

                 09024929213 | 09398370112


خرید و فروش مسکن مهر پرند

/news-29

              09398370112  | 09024929213                             خرید و فروش آپارتمان مسکن مهر در شهر پرند به عنوان یک شهرستان تازه تاسیس ضمن حل مشکل مسکن می تواند یک سرمایه گذاری بلند مدت برای حفظ ارزش پول باشد.


املاک پرند فاز شش(توسار)

/news-12

املاک پرند.پروژه توسار املاک پرند فاز 6 دارای متراژ ۸۴ متری می باشد که دارای دو اتاق خواب می باشد و آسانسور نیز دارد و بدون پارکینگ مسقف است.