فروش مسکن ملی پرند


مسکن ملی فاز ۶ پرند پروژه مهتاب

/agahi-98

               09398370112 _ 09024929213


آیا زمان تحویل مسکن ملی پرند به متقاضیان کاهش یافت؟

/news-25

املاک پرند.تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت مسکن ملی پرند با همکاری بانک‌ها و افزایش سرمایه آن‌ها.