خرید مسکن ملی پرند


مسکن ملی فاز ۷ پرند پروژه بتن پرور غرب

/agahi-102

                09024929213 | 09398370112


مسکن ملی فاز ۶ پرند پروژه مهتاب

/agahi-98

               09398370112 _ 09024929213


مسکن ملی فاز ۷ پرند پروژه کلبه سازان سفیر پرند

/agahi-95

                 09398370112 | 09024929213


مسکن ملی فاز صفر پرند پروژه آفرینش دریایی نور

/agahi-94

                  09024929213 | 09398370112


مسکن ملی فاز صفر پرند پروژه کویر سازان هامون

/agahi-92

                09024929213 _ 09398370112


آیا زمان تحویل مسکن ملی پرند به متقاضیان کاهش یافت؟

/news-25

املاک پرند.تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت مسکن ملی پرند با همکاری بانک‌ها و افزایش سرمایه آن‌ها.


املاک پرند فاز ۷ کلبه سازان سفیر پرند

/agahi-22

               09024929213 _ 09398370112