امتیاز مسکن ملی پرند فاز هفت


املاک پرند - فاز ۶ - پروژه رهام 2 پرند

/agahi-20

                 09024929213 - 09398370112


برنامه افتتاح ۷۰۰۰ مسکن ملی در پرند

/news-2

مسکن ملی.تاکنون برای ۳۲ هزار واحد نهضت مسکن ملی در شهر جدید پرند، زمین تأمین شده و مدیرعامل شرکت عمران این شهر وعده داده تا پایان سال جاری ۷۰۰۰ واحد افتتاح شود.