افتتاح مسکن ملی پرند


۱۲۰۰ واحد از نهضت ملی مسکن پرند افتتاح میشود

/news-13

حالا که به پایان سال نزدیک می شویم، ماراتن افتتاح واحدهای مسکونی دولتی آغاز شده است. در آخرین اخبار چنین به گوش می رسد که مدیرعامل شرکت عمران شهر پرند از افتتاح ۱۲۰۰ واحد نهضت ملی مسکن و ۳۰۰ واحد مسکن مهر در این شهر جدید خبر داده است. علاوه بر این، افتتاح این واحدها را مشروط به تامین خدمات زیربنایی دانسته است.