پروژه بهزیستی پرند فاز 0


پروژه هنرمندان ۱۴۵ هکتاری فاز ۰ پرند

/news-20

یکی از شهرک های جدید شهر پرند ، شهرک هنر است که حالا قرار است ۸۰۰ واحد مسکونی در آن ساخته شود.