فروش امتیاز مسکن ملی پرند


آیا زمان تحویل مسکن ملی پرند به متقاضیان کاهش یافت؟

/news-25

املاک پرند.تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت مسکن ملی پرند با همکاری بانک‌ها و افزایش سرمایه آن‌ها.