فاز هفت پرند


معرفی فاز 7 پرند ؛ آغازی دوباره

/news-8

سرانجام نوبت می رسد به فاز ۷ شهر پرند و بررسی چشم‌انداز و آینده این فاز؛ پس با ما همراه باشید.