تحویل مسکن ملی پرند فاز 6


طرح ۳۰۴ واحدی نهضت ملی مسکن فاز ۶ پرند در ایستگاه پایانی

/news-26

به گزارش ایرنا، آرش صیادی روز چهارشنبه در جمع متقاضیان نهضت ملی مسکن با اشاره به اتمام عملیات عمرانی طرح ۳۰۴ واحدی ایلیا سازه پارت با ۱۹ بلوک در فاز ۶ پرند، اظهار داشت: از مجموع ۳۳ هزار ۵۰۰ واحد مسکونی شهر پرند که در قالب طرح نهضت ملی مسکن شروع شده بنابر تاریخ قرارداد اولین نسل پروژه های نهضت ملی پرند در دولت جدید به شرط تامین زیرساخت‌ها آماده بهره‌برداری است و با تامین زیرساخت ها ظرف ۲ ماه آینده تحویل مردم خواهد شد.