اسامی پروژه های فاز 6 پرند


معرفی پروژه‌های فاز ۶ شهر پرند

/news-7

فاز 6 پرند دارای مساحتی برابر با ۱,۱۰۷ هکتار می‌باشد که براساس طرح اولیه برای جمعیتی حدود ۲۵۰ هزار نفر و سکونت در ۵۳,۸۸۵ آپارتمان مسکن مهر پیش‌بینی شده بود.